2010

Az új diaszpóra korszak

Kovalszki Péter
Shelby, Michigan

Ezt 2O1O-től, a második Orbán-kormány hivatalbalépésétől számitom, mely a nemzetpolitika megújhodását hozta el számunkra is.Ez a magyar diaszpórára való megkülönböztetett figyelést, annak gondjaival való beható megismerkedést és annak valós, gyakorlati támogatását eredményezte. A kettős állampolgárság megszerzésének lehetősége, a fokozott kapcsolattartási lehetőségek , a magyar diplomáciai és konzuli szolgálatok elérhetősége majd  a beindult nemzetpolitikai kezdeményezések mind részei ennek az új periódusnak, melyben- s melyekkel- az MBK is él.

A gondnoki jelölést 2O11 végén fogadtam el, s első hároméves gondnoki ciklusom 2O12-2O14 közé esik.Ezidő alatt bontakozott ki az új diaszpóra korszak,mely  fokozottabb kapcsolattartási munkát , program részvételeket, pályázati lehetőségeket , műsoraink gazdagodási lehetőségeit eredményezték. Ez nemcsak  nemzetpolitikai újdonságokat és a mi közösségünk kezdeményezéseit, de társközösségeink életét, az abban való részvétel gazdagodását is jelentették.Az MBK -  és tisztségviselőinek tevékenysége most szinte az egész esztendőt betölti- a találkozó után következik a korai őszi tanácsülés, a következő kalendárium elkészitése-szerkesztése, a következő Itt-Ott előkészítése, a pályázati munka ,  a Kőrösi Csoma Sándor Program(KCSP) által 2O13 tavasza óta hozzánk irányított ösztöndijas(intern ) fogadása és irányítása-amely évenként hathónapos -tavasztól őszig tartó, nagyon hasznos és értékes , de meglehetősen munkaigényes elfoglaltságot jelentett. 

A Korunk 2O13./1. januári számában jelent meg egy rövid írásom(Kovalszki Péter:  „Tények és gondolatok  a diaszpóralétről , diaszpóranemzetről és magyarságtudatról”) , mely az előző, 2O12.-es év eseményeiről számolt be részlegesen. Az ezt követők ennél is zsúfoltabbak lettek- a tavaszi hétvégi Itt-Ott találkozóval, melyet a William Penn Association pennsylvaniai üdülőjében rendeztünk meg. 2O13 áprilisában megérkezett KcsP internünk, Veress Janka , akit Detroit-AnnArbor-Windsor-i helyszinnel az MBK-hoz osztottak be. Igen jó munkát végzett két éven át társaival együtt, kik részt vettek mindkét Itt-Ott találkozónkon. A koalició ( HAC) keretén belül is meglehetősen aktiv volt az MBK, s a tavaly tavaszi gálaesten közösségünk a koalició elismerését -kitüntetését nyerte el.Emellett internünkkel segítettük a Detroit-Ann Arbor környéki magyar közösségeket is(HACC, Csipke Együttes, helyi MBK), valamint távolabbi amerikai magyar közösségeket is -programjaik megtervezésében , megvalósításában és a pályázati munkában egyaránt.

A Magyar Diaszpóra Tanács munkálataiban 2O12 óta veszünk részt, beleértve egyes programjaikat is- így a KcsP-t, melyről már írtam, a Julianus Programot, a Mikes Kelemen Programot. Megjelenünk beszámolókkal a Nemzeti Regiszterben és beszámolókat, záróközleményeket teszünk fel a Külhoni Magyar Sajtószolgálat Diaszpóra-oldalára is.

Az MBK- Korunk kapcsolatról itt csak annyit, hogy ez is évtizedekre tekint visssza. 1992-ben járt nálunk-találkozónkon és közösségeinkben- a Korunk képviseletében nejével Kántor Lajos .Néha irásokkal, amerikai levelekkel jelentkezünk, s egyebekben is tartjuk a kapcsolatot- a tavaly pedig Cseke Péter és neje kerestek fel minket. E szám írásai is tanúskodnak e kötődésről, s idei kalendáriumunk( évkönyvünk ) pedig szépen gazdagodott Cseke Péter írásaival.

Természetesen ezidő alatt is folytattuk támogatási tevékenységünket-ösztöndíjak, valamint  intézmények és rendezvények támogatása formájában. Mi pedig tavaly a The Hungary Initiatives Foundation(HIF) pályázatain vettünk részt sikerrel.

Idei terveink között szerepelnek : 2O15-ös Itt-Ott Találkozónk megszervezése és megrendezése a Lake Hope-nál, melyre az idén augusztus15,-22. között kerül sor. Az idén két KCsP internt fogunk kérni-s szeretnénk fogadni és foglalkoztatni. Emellett pedig minden további tevékenységünket folytatjuk-beleértve kapcsolattartási és támogatási programjainkat is, s most közeledik a megvalósításhoz honlapjaink felújítása. Folytatódik igyermek- és fjúsági proramjaink, angol nyelvű kiegészített műsoraink továbbfejlesztése is.S remélünk foglalkozni az MBK történetének megírásával is- szép lenne, ha ötvenéses jubileumunkre 2O17-ben megjelenne!

Ha van tanulsága az MBK történetének, amit itt dióhéjban előadtam társaimmal együtt, kik szintén írással szerepelnek a Korunk-számban az az, hogy lehet  értelmes, tartalmas magyar életet élni a diaszpórában is-ahogyan e helyzetet  annak idején  alapítóink felismerték és e létet programszerűen meghatározták . Ami eleitől fogva fontos volt és maradt, az egy fenntartható, továbbadható diaszpóra lét kialakítása egy többgenerációs, önmagát meg-megújító közösség formájában, mely a magyar értékeket megőrzi, gyarapítja és továbbvábbadja. Ezt a célt követjük a jövőben is!