2000

Átalakulás és megmaradás

Kovalszki Péter
Shelby, Michigan

De ezzel -a rendszerváltással, a szerepkör változásával a Hogyan tovább-a Quo vadis ?  is ismételten, szorongással, bizonytalansággal, de makacsul, választ keresve hangzott fel a Reménység Tavának partján. Közösségünk megmaradását, erejét a diaszpóralét tudatos vállalása, a családos részvételek, a több generáción át megtartott lét és cselekvés garantálta.Ezt kellett ,a  már meglévő életmódunk, kapcsolataink és tevékenységeink megtartásával-ha lehet, gazdagításával -folytatnunk . S ezek közé tartozott a 2OO4-ben az erdélyi református szórványegyházak segélyezésére inított akció, melyben Kató Béla és Vetési László insprirálásával és Lauer Edith szervezői munkájával MBK-s családok támogattak öt éven át egy-egy egyházközséget.

Ludányi András kezdeményezésére, szervezésével és szerkesztésével , (valamint Ludányi Márika segitségével ) ekkor indult meg kalendáriumunk- évkönyvünk, mely megtartotta az Itt-Ott nevet, s ehhez járultam társszerkesztőként én is 2O11-ben .Ez jobb szerkesztést és tartalmasabb kiadványt eredményezett,  összeállitása energiában, időben és anyagilag is gazdaságosabb lett, mint a megelőző folyoiraté.

 Ezen időkben Fülöp László(2OOO-2OO2) és Somogyi Balázs(2OO3-2OO5) voltak gondnokaink.