1989

A változás évei

Kovalszki Péter
Shelby, Michigan

Az 1989-ben kibontakozó rendszerváltozással az amerikai magyarság egyéni  és intézményes-közösségeinek élete is megváltozott,s ez nyilván az MBK életében is fontos átalakulásokat indított-bizonyos felvállalt szerepkörök részlegesen okafogyottá váltak.Tagságunkból- kinek értelmes magyar szóra, érintkezésre,kulturális életben való részvételre volt igénye, ezt már szabadon, s bőségesen kielégíthette odahaza. Egyesek haza is telepedtek. Ugyanakkor ez potenciális gyarapodást , gazdagodást is jelentett-főleg azok számára, így az MBK számára is-kik nem emigráns, hanem diaszpóra-létben gondolkodtak. Új érdekvédelmi feladatkörök kialakítására lett szükség és  nyílt lehetőség .Új kapcsolatok kiépítésére lett mód- így az új magyar kormányzat megfelelő intézményeivel- az USA-beli magyar nagykövetséggel, a Határontúli Magyarok Hivatalának képviselőivel és másokkal, a kisebbségi magyarság -így az erdélyiek-politikai, kulturális képviselőivel. Ekkor jött létre a Hungarian American Coalition(HAC) melynek az MBK is egyik alapító tagja volt(lásd első elnöke, Lauer Edith írását e Korunkban), mely együtt a Hámos László vezette HHRF-fel komoly és kiteljesedő érdekvédelmi szerepet játszott, amerikai magyar, kisebbségvédelmi és magyar emberi jogi vonatkozásokban egyaránt.

Ezidőben Somogyi Balázs(1991-1993 ) majd Bőjtös László(1994-1999) voltak az MBK gondnokai-s ekkor részt vállaltunk az újjászülető MVSz életében( míg annak értelme volt).Beindultak kárpátmedencei támogatásaink is- a Csángó Árvíz akció melyet Kovács Árpád szervezett, a DunaTv kapcsolat alapján a kárpátmedencei Parabola antenna telepítési akció, melyet Somogyi Balázs indított és én szerveztem -az erdélyi Simon-Repolski Péter, és magyarországi Elekes Botond barátunk segítségévél. Elkezdődött a tanulmányi ösztöndíjak létesítése kisebbségi magyar fiatalok számára, melyben többekkel együtt kedves tagtársunk, Bognár Béla járt az élen. Ekkor-1996-ban- tartotta meg ifjúságunk az első Reménység Bált(ezek mind adománygyűjtést szolgáltak kisebbségi magyar intézmények számára), és ugyanez évben tartottuk meg budapesti kis Itt-Ott-unkat , ahol korábbi kárpátmedencei vendégeinkkel volt  találkozásunk.

Az új információs technológia, s az internet megszületésével kapcsolati hálónk , tájékoztatásunk is kibővült. Ennek kezdeményezésében és fejlesztésében  Éltető Lajos,  Cseh Tibor és Kaslik Péter  jártak az élen , majd társult hozzájuk Kovács István és Megyeri József. Igy született meg elektronikus levelezőlistánk, aztán a nyomtatott folyóiratunkat kiegészítendő Elektronikus Itt-Ott (ennek egész anyaga sajnos elveszett ), és születtek meg honlapjaink is, az mbk.org valamint az itt-ott.org.