Periodicals


Our community is founded and centered on our publications.  The first ITT-OTT newsletter was mailed in 1967 from Baton Rouge, Louisiana to 30 participants.    Within a year the newsletter had evolved into a mimeographed periodical which reached several hundred readers. Full archive of the ITT-OTT periodicals is accessible from the ITT-OTT.ORG website.

Calendars


In 2004 we changed the format of the ITT-OTT periodical to a yearbook or Calendar format.  This format offers an annual overview of the Hungarian Community of Friends activities. Full archive of the ITT-OTT Calendar is accessible from the ITT-OTT.ORG website.

Invitations


Equally important are the annual invitations we publish to the ITT-OTT Conference held each August at Lake Hope Ohio.  The invitations document the planned programs and invited speakers at the conference. Full archive of the ITT-OTT Conference invitations and programs is accessible from the ITT-OTT.ORG website.

Books

We also support the publication of books such as Transylvania: Roots of Ethnic Conflict by J. Cadzow; A. Ludányi; L. Élteto, “Kutyaszoritója” by Miklós Duray, “A hontalanság évei“ by Kálmán Janics , “Erdély változása” by Elemér Illyés and the collected writings of Dénes Bibó and Tibor Cseh.

 

Organizing the ITT-OTT archives

In May of 2006 we cataloged and digitized forty years of ITT-OTT periodicals and Calendars, which we have uploaded to the ITT-OTT website. The PDF format of ITT-OTT Periodical archives in their entirety can be viewed from the from the ITT-OTT.ORG website.

Mérlegen a múlt és a jövő között
Accountability between the past and the future

Ludányi András
Extracts from the ITT-OTT periodical – 1981, 14th year, #1.

...Mi akik az ITT-OTT-ot útnak indítottuk, és akik a Magyar Baráti Közösséget is életre hívtuk nem tartjuk magunkat emigránsoknak. A sorskivetettség és a kisebbségi lét, a szétszórtsági légkör, tényleg óriási lehetőségeket tartalmaznak számunkra. A szétszórtsági lelkület ebből kifolyólag képes új szemszögből vizsgálni népünk lehetőségeit és nem rabja a régi szólamoknak formuláknak. Azt hiszem Közösségünk rövid történelme ezt a megfigyelést már számtalanszor alátámasztotta próbálkozásainkban,mindennapi munkánkban...

Közösségünk vállalja a szétszórtsági sorsot és próbálja kiépíteni azt az intézményes és szervezeti alapot, ami biztósítja a nagytávú megmaradást és továbbfejlődést. Közösségünk önmagát a világon élő összmagyarság szerves részének tekinti.Tizenötmillió plusz magyarban gondolkodunk, és fontosnak tartjuk, hogy népünkkel mindenütt együttműködjünk, az országhatároktól függetlenül, hogy ezzel a néppel és ezért a népért dolgozzunk, küzdjünk és tökélesedjünk – ott a Duna-Tisza táján, a Felvidéken, Erdélyben, a déli végeken és mindenütt a szétszortságban...

Közösségünk baloldali megbélyegzése abból is származhat, hogy következetesen hangoztatjuk a kapcsolattartást a magyar néppel mind Magyarrszágon, mind Erdélyben, a Felvidéken, a Délvidéken Kápátalján, és Burgelandban is. Vallásos meggyőződésünk, hogy nem szakadhatunk el gyökereinktől! Kell az állandó kapcsolattartás dialógus, máskülönben elsorvadunk. Érdekünk támogatni és megszervezni a vendéglátó munkát és előadó útakat az önművelés és népművelés elősegítése céljából...