Bőjtös László

Cleveland, OH

Mint 2 éve végzett építészmérnök, 1956 decemberében Amerikába emigrált. Itt az első években alkalmazásban, majd ezután 40 évig saját irodájában dolgozott. Az ITT-OTT mozgalommal 1969-ben találkozott. Ebben látta a Magyarországon kívüli magyar élet művelőjét. Tanácstag, majd kétszeri szakaszon gondnok. Lake Hope helyi elhelyezkedéseinek ügyintézője és előadóink Amerika szerte és Kanadai utaztatója. A Clevelandi Magyar Club háromszori elnöke, az Amerikai Magyar Koalíciónak Kuratóriumi tagja, valamint volt elnöke. 1992 óta Magyarország tiszteletbeli konzulja.