1980

A gyarapodás évei

Kovalszki Péter
Shelby, Michigan

A nyolcvanas évekre az MBK más nyugati magyar szervezetekhez hasonlóan -egy, az USA magyarságán, majd nyugati magyar világon túlnövő  magyar értelmiségi szabad fórum szerepét vállalta és töltötte be, mely az anyaország és a Kárpátmedence magyar értelmiségének is alkalmat, teret nyújtott közös dolgaik megbeszélésére. Nem véletlenül fordult itt meg a későbbi rendszerváltás szereplőinek egy része- a nyugati magyarok mellett később Magyarországról Erdélyből, a Felvidékről és a Kárpátaljáról is. is. Eljöttek előadásaikkal az Itt-Ott találkozókra , s előtte meg utána felkeresték az USA és Kanada elérhető központjait, ahol helyi magyar közösségeket részeltettek munkájukból,gondolataikból, művészetükből. Ezen „turnékat” Bőjtös László szervezte , s az erről tudósító -idézetekkel gazdagon megtűzdelt- részletes beszámolója 2O15.-ös kalendáriumunkban olvasható.

Az MBK gondnokai ezidőben , Sass Márton(1979-1984) mellett  Éltető Lajos(1985-1987)és Ludányi András(1988-199O) voltak.

De az MBK -a közösségépítés, az Itt-Ott kiadása, a Lake Hope-i Magyar Hetek  és utaztatások részt vett könyvkiadás-támogatásokban, konferenciaszervezésekben  és értelmes-hiteles szerepet  vállalt olyan kezdeményezésekben is, mint az Anyanyelvi Konferencia és az újjászülető MVSZ.Ezekről az időkről részletesen ír annak résztvevője és egyik szervezője ,Ludányi András, itt megjelent írásában.