2010

Az új diaszpóra korszak

Kovalszki Péter
Shelby, Michigan

Ezt 2O1O-től, a második Orbán-kormány hivatalbalépésétől számitom, mely a nemzetpolitika megújhodását hozta el számunkra is.Ez a magyar diaszpórára való megkülönböztetett figyelést, annak gondjaival való beható megismerkedést és annak valós, gyakorlati támogatását eredményezte. A kettős állampolgárság megszerzésének lehetősége, a fokozott kapcsolattartási lehetőségek , a magyar diplomáciai és konzuli szolgálatok elérhetősége majd  a beindult nemzetpolitikai kezdeményezések mind részei ennek az új periódusnak, melyben- s melyekkel- az MBK is él.

A gondnoki jelölést 2O11 végén fogadtam el, s első hároméves gondnoki ciklusom 2O12-2O14 közé esik.Ezidő alatt bontakozott ki az új diaszpóra korszak,mely  fokozottabb kapcsolattartási munkát , program részvételeket, pályázati lehetőségeket , műsoraink gazdagodási lehetőségeit eredményezték. Ez nemcsak  nemzetpolitikai újdonságokat és a mi közösségünk kezdeményezéseit, de társközösségeink életét, az abban való részvétel gazdagodását is jelentették.Az MBK -  és tisztségviselőinek tevékenysége most szinte az egész esztendőt betölti- a találkozó után következik a korai őszi tanácsülés, a következő kalendárium elkészitése-szerkesztése, a következő Itt-Ott előkészítése, a pályázati munka ,  a Kőrösi Csoma Sándor Program(KCSP) által 2O13 tavasza óta hozzánk irányított ösztöndijas(intern ) fogadása és irányítása-amely évenként hathónapos -tavasztól őszig tartó, nagyon hasznos és értékes , de meglehetősen munkaigényes elfoglaltságot jelentett. 

A Korunk 2O13./1. januári számában jelent meg egy rövid írásom(Kovalszki Péter:  „Tények és gondolatok  a diaszpóralétről , diaszpóranemzetről és magyarságtudatról”) , mely az előző, 2O12.-es év eseményeiről számolt be részlegesen. Az ezt követők ennél is zsúfoltabbak lettek- a tavaszi hétvégi Itt-Ott találkozóval, melyet a William Penn Association pennsylvaniai üdülőjében rendeztünk meg. 2O13 áprilisában megérkezett KcsP internünk, Veress Janka , akit Detroit-AnnArbor-Windsor-i helyszinnel az MBK-hoz osztottak be. Igen jó munkát végzett két éven át társaival együtt, kik részt vettek mindkét Itt-Ott találkozónkon. A koalició ( HAC) keretén belül is meglehetősen aktiv volt az MBK, s a tavaly tavaszi gálaesten közösségünk a koalició elismerését -kitüntetését nyerte el.Emellett internünkkel segítettük a Detroit-Ann Arbor környéki magyar közösségeket is(HACC, Csipke Együttes, helyi MBK), valamint távolabbi amerikai magyar közösségeket is -programjaik megtervezésében , megvalósításában és a pályázati munkában egyaránt.

A Magyar Diaszpóra Tanács munkálataiban 2O12 óta veszünk részt, beleértve egyes programjaikat is- így a KcsP-t, melyről már írtam, a Julianus Programot, a Mikes Kelemen Programot. Megjelenünk beszámolókkal a Nemzeti Regiszterben és beszámolókat, záróközleményeket teszünk fel a Külhoni Magyar Sajtószolgálat Diaszpóra-oldalára is.

Az MBK- Korunk kapcsolatról itt csak annyit, hogy ez is évtizedekre tekint visssza. 1992-ben járt nálunk-találkozónkon és közösségeinkben- a Korunk képviseletében nejével Kántor Lajos .Néha irásokkal, amerikai levelekkel jelentkezünk, s egyebekben is tartjuk a kapcsolatot- a tavaly pedig Cseke Péter és neje kerestek fel minket. E szám írásai is tanúskodnak e kötődésről, s idei kalendáriumunk( évkönyvünk ) pedig szépen gazdagodott Cseke Péter írásaival.

Természetesen ezidő alatt is folytattuk támogatási tevékenységünket-ösztöndíjak, valamint  intézmények és rendezvények támogatása formájában. Mi pedig tavaly a The Hungary Initiatives Foundation(HIF) pályázatain vettünk részt sikerrel.

Idei terveink között szerepelnek : 2O15-ös Itt-Ott Találkozónk megszervezése és megrendezése a Lake Hope-nál, melyre az idén augusztus15,-22. között kerül sor. Az idén két KCsP internt fogunk kérni-s szeretnénk fogadni és foglalkoztatni. Emellett pedig minden további tevékenységünket folytatjuk-beleértve kapcsolattartási és támogatási programjainkat is, s most közeledik a megvalósításhoz honlapjaink felújítása. Folytatódik igyermek- és fjúsági proramjaink, angol nyelvű kiegészített műsoraink továbbfejlesztése is.S remélünk foglalkozni az MBK történetének megírásával is- szép lenne, ha ötvenéses jubileumunkre 2O17-ben megjelenne!

Ha van tanulsága az MBK történetének, amit itt dióhéjban előadtam társaimmal együtt, kik szintén írással szerepelnek a Korunk-számban az az, hogy lehet  értelmes, tartalmas magyar életet élni a diaszpórában is-ahogyan e helyzetet  annak idején  alapítóink felismerték és e létet programszerűen meghatározták . Ami eleitől fogva fontos volt és maradt, az egy fenntartható, továbbadható diaszpóra lét kialakítása egy többgenerációs, önmagát meg-megújító közösség formájában, mely a magyar értékeket megőrzi, gyarapítja és továbbvábbadja. Ezt a célt követjük a jövőben is!

 

Gyakori kérdések

Mit jelent az, hogy MBK?
MBK a Magyar Baráti Közösség akronímája.
Milyen szervezet az MBK?
Az MBK Oregon államban bejegyzett és az Egyesült Államok kormányától elismert, adómentességet élvező vallási, karitatív és kulturális társaság.
Mik az MBK céljai?
Elősegíteni a magyar hagyományok szellemében történő, nem kizárólagosan egy felekezethez kötődő vallásos életet.

Előmozdítani a magyar származásúak által és magyarok között folytatott jótékonysági tevékenységet.

Kifejteni magyar értékeket megtartó és erősítő kulturális és nevelői tevékenységet.
Mik az MBK tevékenységei?
Éves ITT-OTT Találkozóink, melyekre minden év augusztusában, a Lake Hope (OH) állami parkban kerülnek megrendezésre.

Éves Kalendáriumunk (évkönyvünk) kiadása, mely minden év január első hetében jelenik meg, szabad eszmecserét biztosítva.

Hírlistáink, honlapjaink, Facebook-oldalunk és Youtube-csatornánk fenntartása.

Szerteágazó intézményes és média-kapcsolataink ápolása, melyek révén az egyetemes magyarság közösségi, intézményes és médiarendszerébe tagolódunk.

Részt veszünk a Magyar Diaszpóra Tanácsban, a Kőrösi Csoma Sándor Programban, a Nemzeti Regiszterben, a Magyar Amerikai Koalícióban (HAC), valamint baráti- és társközösségeink rendezvényein.

Részt veszünk a magyar szolidaritást képező különféle karitatív, támogató tevékenységekben.

Testvérközösségi kapcsolataink gondozása a Kisoroszi Tájházzal (Vajdaság) és a Chicagói Magyar Klubbal.

A közép európai kisebbségi magyarság érdekeinek védelmezése.
Mi az ITT-OTT Találkozó?
Már több mint negyven éve értelmiségi előadóprogramok mellett, lehetőséget nyújt családok közös nyaralására. A Reménység tavánál mindnyájan felfrissülünk, és feltöltődünk magyar szellemmel egy újabb esztendőre.
Mi a Találkozó napirendje?
Közös ebédek után tóparti pihenés, úszkálás, csónakázás, és a beszélgetések informális folytatása.

Esti szórakoztató jellegű program: művészi irodalmi előadás, magyar film, élő népzenei előadás, táncház, szalonnasütéses tábortűz programmal.

Esti program utáni, többnyire spontán, összejövetelek, ahol egy-egy „házigazda” jóvoltából szórakozunk, beszélgetünk, népdalozunk.

Mit mondanak rólunk

„…Lélekben meggazdagodva gondolok az elmúlt év augusztusára, amikor a Reménység Tavánál együtt lehettünk s a történelmi itéletidőben a megszállottak hitével latolgattuk a 16 milliós magyar nemzet közös jövőjének lehetőságeit. Életem szerencséjénak tartom, hogy a Magyar Baráti Közösség szivet s elmét gazdagító ITT-OTT találkozóján részt vehettem. A szivünk közösen dobogott s együtt vallottuk és vállaltuk az idő örökös parancsa szerint a természetes egybetartozást… „
Köteles Pál