2000

Átalakulás és megmaradás

Kovalszki Péter
Shelby, Michigan

De ezzel -a rendszerváltással, a szerepkör változásával a Hogyan tovább-a Quo vadis ?  is ismételten, szorongással, bizonytalansággal, de makacsul, választ keresve hangzott fel a Reménység Tavának partján. Közösségünk megmaradását, erejét a diaszpóralét tudatos vállalása, a családos részvételek, a több generáción át megtartott lét és cselekvés garantálta.Ezt kellett ,a  már meglévő életmódunk, kapcsolataink és tevékenységeink megtartásával-ha lehet, gazdagításával -folytatnunk . S ezek közé tartozott a 2OO4-ben az erdélyi református szórványegyházak segélyezésére inított akció, melyben Kató Béla és Vetési László insprirálásával és Lauer Edith szervezői munkájával MBK-s családok támogattak öt éven át egy-egy egyházközséget.

Ludányi András kezdeményezésére, szervezésével és szerkesztésével , (valamint Ludányi Márika segitségével ) ekkor indult meg kalendáriumunk- évkönyvünk, mely megtartotta az Itt-Ott nevet, s ehhez járultam társszerkesztőként én is 2O11-ben .Ez jobb szerkesztést és tartalmasabb kiadványt eredményezett,  összeállitása energiában, időben és anyagilag is gazdaságosabb lett, mint a megelőző folyoiraté.

 Ezen időkben Fülöp László(2OOO-2OO2) és Somogyi Balázs(2OO3-2OO5) voltak gondnokaink.

Gyakori kérdések

Mit jelent az, hogy MBK?
MBK a Magyar Baráti Közösség akronímája.
Milyen szervezet az MBK?
Az MBK Oregon államban bejegyzett és az Egyesült Államok kormányától elismert, adómentességet élvező vallási, karitatív és kulturális társaság.
Mik az MBK céljai?
Elősegíteni a magyar hagyományok szellemében történő, nem kizárólagosan egy felekezethez kötődő vallásos életet.

Előmozdítani a magyar származásúak által és magyarok között folytatott jótékonysági tevékenységet.

Kifejteni magyar értékeket megtartó és erősítő kulturális és nevelői tevékenységet.
Mik az MBK tevékenységei?
Éves ITT-OTT Találkozóink, melyekre minden év augusztusában, a Lake Hope (OH) állami parkban kerülnek megrendezésre.

Éves Kalendáriumunk (évkönyvünk) kiadása, mely minden év január első hetében jelenik meg, szabad eszmecserét biztosítva.

Hírlistáink, honlapjaink, Facebook-oldalunk és Youtube-csatornánk fenntartása.

Szerteágazó intézményes és média-kapcsolataink ápolása, melyek révén az egyetemes magyarság közösségi, intézményes és médiarendszerébe tagolódunk.

Részt veszünk a Magyar Diaszpóra Tanácsban, a Kőrösi Csoma Sándor Programban, a Nemzeti Regiszterben, a Magyar Amerikai Koalícióban (HAC), valamint baráti- és társközösségeink rendezvényein.

Részt veszünk a magyar szolidaritást képező különféle karitatív, támogató tevékenységekben.

Testvérközösségi kapcsolataink gondozása a Kisoroszi Tájházzal (Vajdaság) és a Chicagói Magyar Klubbal.

A közép európai kisebbségi magyarság érdekeinek védelmezése.
Mi az ITT-OTT Találkozó?
Már több mint negyven éve értelmiségi előadóprogramok mellett, lehetőséget nyújt családok közös nyaralására. A Reménység tavánál mindnyájan felfrissülünk, és feltöltődünk magyar szellemmel egy újabb esztendőre.
Mi a Találkozó napirendje?
Közös ebédek után tóparti pihenés, úszkálás, csónakázás, és a beszélgetések informális folytatása.

Esti szórakoztató jellegű program: művészi irodalmi előadás, magyar film, élő népzenei előadás, táncház, szalonnasütéses tábortűz programmal.

Esti program utáni, többnyire spontán, összejövetelek, ahol egy-egy „házigazda” jóvoltából szórakozunk, beszélgetünk, népdalozunk.

Mit mondanak rólunk

„…Lélekben meggazdagodva gondolok az elmúlt év augusztusára, amikor a Reménység Tavánál együtt lehettünk s a történelmi itéletidőben a megszállottak hitével latolgattuk a 16 milliós magyar nemzet közös jövőjének lehetőságeit. Életem szerencséjénak tartom, hogy a Magyar Baráti Közösség szivet s elmét gazdagító ITT-OTT találkozóján részt vehettem. A szivünk közösen dobogott s együtt vallottuk és vállaltuk az idő örökös parancsa szerint a természetes egybetartozást… „
Köteles Pál