1970

A kezdetek

Kovalszki Péter
Shelby, Michigan

Indult a történet  48 évvel ezelőtt, két amerikai magyar egyetemistával- Éltető Lajossal és Ludányi Andrással- kik a Louisiana egyetemen találkoztak, miután már megjárták az 50-60-as évek magyar-amerikai világát : cserkészetet, lövészegyletet, egyházakat, emigráns szervezeteket- és hiányérzettel maradtak. E világot-tisztelet a kivételnek- gyakran intenzív politizálás, meddő szervezeti és személyes belharcok, bizonytalan jövő, másodgenerációs fiatalok elhanyagolása jellemezte. Más muzsika kell-mondták ők! Egy más közösség, más hit és szándék, más cselekvés, melyben az önművelés, az egymásért cselekvés lehetséges,s a több generáción át húzódó közösségi megmaradás  megvalósulhat.

Levelezés, levelezőlista, aztán ezek stenciles-kőnyomatos kiadványba foglalása, bővülő kör- majd közösségalapítás 1971-ben,és 1972-től évenként, minden  augusztusban  Szent István napja körül  hetes Itt-Ott találkozók (Magyar Hetek) szervezése következett. Hereford és Chautauqua után az Ohio-i Lake Hope állami park-a Reménység Tava -vált 1976-tól állandó telephelyünkké. Ezt követte az MBK hivatalos - vallásos ,kulturális és jótékonysági közösségként történt bejegyzése Oregon államban  1977-ben, s megszülettet a magyar, majd angol alkotmány és működési szabályzat,kialakultak a szervezeti keretek,a vezetés is.Az MBK első gondnoka(azaz elnöke) Éltető Lajos volt(1975-1978).

Összetétele- fiatal családos  felnőttek, hozzájuk társuló idősebbek, főleg az 56-osokból és a dipis generációból, jórészt értelmiségiek :  építészek, orvosok, mérnökök, tanárok, közgazdászok,lefedve az USA középnyugati részét és keleti partját. A központi szervezeti mag mellett  helyi gyülekezetek születtek ,vagy  hasonló szellemű közösségek társultak,mely egyféle diaszpóra-hálót eredményezett .A közösség programjának kidolgozásához pedig a fiatal alapító atyák mellé mások is társultak, s itt elsősorban Cseh Tibor nevét említeném, de ide kivánkozik a másoké is-Bőjtös Lászlóé, Somogyi Balázsé,Sass Mártoné ,kik később gondnokai-elnökei –is lettek közösségünknek, S a gondnokok mellett nagy értékű tanácsosainkat, helyi gondnokainkat is említeni kellene- s ide tartoznának Nagy Károly, Lipták Béla, Madarász Géza, Várdy Béla, Értavy József, Papp László, Kovács Árpád, Lauer Edith , Kaslik Péter és sokan mások.

A saját vallás  kiemelkedő szerepének felismerése Amerika öreg népeinek megmaradásában (görögök, zsidók, örmények) arra ösztönözte az MBK megteremtőit, hogy  a vallás, „ a magyar vallás”, illetve  vallásosság kérdésével is foglalkozzanak. Vallásteremtésre- egyes rosszmájuak szerint „fehér ló áldozására”- a tóparton-természetesen nem került sor. 

De   azt meg kell válaszolnunk,hogy mennyiben vallásos- hitbéli közösség az MBK? Ezzel s hitéletünkkel, annak gondozásával egyébként igen behatóan foglalkoztak alapító atyáink-Éltető Lajos, Ludányi András és Cseh Tibor- mellett   a teológus Szent-Iványi Sándor, Hamza András és Kálmán Szabolcs . Röviden ez így foglalható össze : keresztény- és ökumenikus irányultságú , toleráns  az összes bevett magyar vallások irányában, nem felekezeti meghatározottságú és kötődésű, de a protestantizmus értékvilágát megbecsülő, abból  bőven merítő vallásos gyakorlatot folytatunk . A magyarságot vallásosan megélni, s a vallásokban, ill. felekezetekben  a magyarságszolgálatot elvárni és értékelni! Innen-a vallásos gyülekezeti életből ered a vezető tisztség neve-a gondnoké , melyet én is viselek Ez egyébként   megfelel az elnök funkciójának(bővebben erről lásd Éltető Lajos írását).

 

Gyakori kérdések

Mit jelent az, hogy MBK?
MBK a Magyar Baráti Közösség akronímája.
Milyen szervezet az MBK?
Az MBK Oregon államban bejegyzett és az Egyesült Államok kormányától elismert, adómentességet élvező vallási, karitatív és kulturális társaság.
Mik az MBK céljai?
Elősegíteni a magyar hagyományok szellemében történő, nem kizárólagosan egy felekezethez kötődő vallásos életet.

Előmozdítani a magyar származásúak által és magyarok között folytatott jótékonysági tevékenységet.

Kifejteni magyar értékeket megtartó és erősítő kulturális és nevelői tevékenységet.
Mik az MBK tevékenységei?
Éves ITT-OTT Találkozóink, melyekre minden év augusztusában, a Lake Hope (OH) állami parkban kerülnek megrendezésre.

Éves Kalendáriumunk (évkönyvünk) kiadása, mely minden év január első hetében jelenik meg, szabad eszmecserét biztosítva.

Hírlistáink, honlapjaink, Facebook-oldalunk és Youtube-csatornánk fenntartása.

Szerteágazó intézményes és média-kapcsolataink ápolása, melyek révén az egyetemes magyarság közösségi, intézményes és médiarendszerébe tagolódunk.

Részt veszünk a Magyar Diaszpóra Tanácsban, a Kőrösi Csoma Sándor Programban, a Nemzeti Regiszterben, a Magyar Amerikai Koalícióban (HAC), valamint baráti- és társközösségeink rendezvényein.

Részt veszünk a magyar szolidaritást képező különféle karitatív, támogató tevékenységekben.

Testvérközösségi kapcsolataink gondozása a Kisoroszi Tájházzal (Vajdaság) és a Chicagói Magyar Klubbal.

A közép európai kisebbségi magyarság érdekeinek védelmezése.
Mi az ITT-OTT Találkozó?
Már több mint negyven éve értelmiségi előadóprogramok mellett, lehetőséget nyújt családok közös nyaralására. A Reménység tavánál mindnyájan felfrissülünk, és feltöltődünk magyar szellemmel egy újabb esztendőre.
Mi a Találkozó napirendje?
Közös ebédek után tóparti pihenés, úszkálás, csónakázás, és a beszélgetések informális folytatása.

Esti szórakoztató jellegű program: művészi irodalmi előadás, magyar film, élő népzenei előadás, táncház, szalonnasütéses tábortűz programmal.

Esti program utáni, többnyire spontán, összejövetelek, ahol egy-egy „házigazda” jóvoltából szórakozunk, beszélgetünk, népdalozunk.

Mit mondanak rólunk

„…Lélekben meggazdagodva gondolok az elmúlt év augusztusára, amikor a Reménység Tavánál együtt lehettünk s a történelmi itéletidőben a megszállottak hitével latolgattuk a 16 milliós magyar nemzet közös jövőjének lehetőságeit. Életem szerencséjénak tartom, hogy a Magyar Baráti Közösség szivet s elmét gazdagító ITT-OTT találkozóján részt vehettem. A szivünk közösen dobogott s együtt vallottuk és vállaltuk az idő örökös parancsa szerint a természetes egybetartozást… „
Köteles Pál