2006

Generációváltás és konszolidáció

Kovalszki Péter
Shelby, Michigan

Közben elfoglaták helyüket az MBK vezetésében azon fiatalok, kik már az MBK-ban nőttek fel, a Magyar Heteken ismerkedtek meg a közösséggel- így Bokor Erika, Somogyi Ilona és Megyeri József, és 2OO6-ban Bokor Erikát választottuk gondnoknak.Ez generációváltást jelzett, és jól is jött közösségünknek az agilis, ötlet-és energiadús fiatalok munkavállalása, hiszen sokmindennel szembesültünk azidőben- anyagi nehézségekkel, a Lake Hope-i konferenciaközpont ( a Laurel Lodge) leégésével , Emiatt aztán évekig az őt mérföldre fekvő Zaleski St. Sylvester templomának közösségi termét kellett béreljük délelőtti és esti műsorainkhoz, és naponta kétszer is oda-vissza utazzunk. Megyeri József igen lendületesen állt neki második honlapunk, az itt-ott.org fejlesztésének, scannolta és felhelyezte meghívóinkat, folyóiratainkat és folyamatosan kalendáriumainkat, multimédiás tartalommal töltötte meg azt. Ehhez járult még jó közösségszervezői és kapcsolattartó munkájuk-különösen Chicago környékén , de nemcsak ott! - amelynek eredményeként közösségünk egy újabb periódusváltásra készülhetett fel.

Ez időszak gondnoka Bokor Erika ( 2OO6-2O11) volt, de a tanács felújulása tágabb körben valósult meg-ekkor került a tanácsba Minger Hajnal(aki  két éve az újan teremtett gondnokhelyettesi tisztséget tölti be ), Fazekas Zsuzsánna , Simon Éva és mások, s a chicagoi megerősödést a Detroit- Ann Arbor-i helyi közösség izmosodása is kisérte.

Helyi közösségeink mellett említenem kell társközösségeinket is-  a Chicago Magyar Club-ot(elnök Krémer Sándor), a Connecticut-i Magyar Kultúregyletet (elnök Somogyi Balázs),a Minnesota Hungarians-t(elnökasszony Grauzer Csilla) –kik tavalyi találkozónkon mind jelen voltak és beszámoltak közösségükről , valamint   testvérközösségünket , a vajdasági Kisoroszi Tájház-at(elnök Talpai Sándor), melynek tavalyi éves találkozóján több MBK-tagunk is résztvett, s erről  Bokor Erika beszámolt kalendáriumunkban is.

Gyakori kérdések

Mit jelent az, hogy MBK?
MBK a Magyar Baráti Közösség akronímája.
Milyen szervezet az MBK?
Az MBK Oregon államban bejegyzett és az Egyesült Államok kormányától elismert, adómentességet élvező vallási, karitatív és kulturális társaság.
Mik az MBK céljai?
Elősegíteni a magyar hagyományok szellemében történő, nem kizárólagosan egy felekezethez kötődő vallásos életet.

Előmozdítani a magyar származásúak által és magyarok között folytatott jótékonysági tevékenységet.

Kifejteni magyar értékeket megtartó és erősítő kulturális és nevelői tevékenységet.
Mik az MBK tevékenységei?
Éves ITT-OTT Találkozóink, melyekre minden év augusztusában, a Lake Hope (OH) állami parkban kerülnek megrendezésre.

Éves Kalendáriumunk (évkönyvünk) kiadása, mely minden év január első hetében jelenik meg, szabad eszmecserét biztosítva.

Hírlistáink, honlapjaink, Facebook-oldalunk és Youtube-csatornánk fenntartása.

Szerteágazó intézményes és média-kapcsolataink ápolása, melyek révén az egyetemes magyarság közösségi, intézményes és médiarendszerébe tagolódunk.

Részt veszünk a Magyar Diaszpóra Tanácsban, a Kőrösi Csoma Sándor Programban, a Nemzeti Regiszterben, a Magyar Amerikai Koalícióban (HAC), valamint baráti- és társközösségeink rendezvényein.

Részt veszünk a magyar szolidaritást képező különféle karitatív, támogató tevékenységekben.

Testvérközösségi kapcsolataink gondozása a Kisoroszi Tájházzal (Vajdaság) és a Chicagói Magyar Klubbal.

A közép európai kisebbségi magyarság érdekeinek védelmezése.
Mi az ITT-OTT Találkozó?
Már több mint negyven éve értelmiségi előadóprogramok mellett, lehetőséget nyújt családok közös nyaralására. A Reménység tavánál mindnyájan felfrissülünk, és feltöltődünk magyar szellemmel egy újabb esztendőre.
Mi a Találkozó napirendje?
Közös ebédek után tóparti pihenés, úszkálás, csónakázás, és a beszélgetések informális folytatása.

Esti szórakoztató jellegű program: művészi irodalmi előadás, magyar film, élő népzenei előadás, táncház, szalonnasütéses tábortűz programmal.

Esti program utáni, többnyire spontán, összejövetelek, ahol egy-egy „házigazda” jóvoltából szórakozunk, beszélgetünk, népdalozunk.

Mit mondanak rólunk

„…Lélekben meggazdagodva gondolok az elmúlt év augusztusára, amikor a Reménység Tavánál együtt lehettünk s a történelmi itéletidőben a megszállottak hitével latolgattuk a 16 milliós magyar nemzet közös jövőjének lehetőságeit. Életem szerencséjénak tartom, hogy a Magyar Baráti Közösség szivet s elmét gazdagító ITT-OTT találkozóján részt vehettem. A szivünk közösen dobogott s együtt vallottuk és vállaltuk az idő örökös parancsa szerint a természetes egybetartozást… „
Köteles Pál