1980

A gyarapodás évei

Kovalszki Péter
Shelby, Michigan

A nyolcvanas évekre az MBK más nyugati magyar szervezetekhez hasonlóan -egy, az USA magyarságán, majd nyugati magyar világon túlnövő  magyar értelmiségi szabad fórum szerepét vállalta és töltötte be, mely az anyaország és a Kárpátmedence magyar értelmiségének is alkalmat, teret nyújtott közös dolgaik megbeszélésére. Nem véletlenül fordult itt meg a későbbi rendszerváltás szereplőinek egy része- a nyugati magyarok mellett később Magyarországról Erdélyből, a Felvidékről és a Kárpátaljáról is. is. Eljöttek előadásaikkal az Itt-Ott találkozókra , s előtte meg utána felkeresték az USA és Kanada elérhető központjait, ahol helyi magyar közösségeket részeltettek munkájukból,gondolataikból, művészetükből. Ezen „turnékat” Bőjtös László szervezte , s az erről tudósító -idézetekkel gazdagon megtűzdelt- részletes beszámolója 2O15.-ös kalendáriumunkban olvasható.

Az MBK gondnokai ezidőben , Sass Márton(1979-1984) mellett  Éltető Lajos(1985-1987)és Ludányi András(1988-199O) voltak.

De az MBK -a közösségépítés, az Itt-Ott kiadása, a Lake Hope-i Magyar Hetek  és utaztatások részt vett könyvkiadás-támogatásokban, konferenciaszervezésekben  és értelmes-hiteles szerepet  vállalt olyan kezdeményezésekben is, mint az Anyanyelvi Konferencia és az újjászülető MVSZ.Ezekről az időkről részletesen ír annak résztvevője és egyik szervezője ,Ludányi András, itt megjelent írásában.

Gyakori kérdések

Mit jelent az, hogy MBK?
MBK a Magyar Baráti Közösség akronímája.
Milyen szervezet az MBK?
Az MBK Oregon államban bejegyzett és az Egyesült Államok kormányától elismert, adómentességet élvező vallási, karitatív és kulturális társaság.
Mik az MBK céljai?
Elősegíteni a magyar hagyományok szellemében történő, nem kizárólagosan egy felekezethez kötődő vallásos életet.

Előmozdítani a magyar származásúak által és magyarok között folytatott jótékonysági tevékenységet.

Kifejteni magyar értékeket megtartó és erősítő kulturális és nevelői tevékenységet.
Mik az MBK tevékenységei?
Éves ITT-OTT Találkozóink, melyekre minden év augusztusában, a Lake Hope (OH) állami parkban kerülnek megrendezésre.

Éves Kalendáriumunk (évkönyvünk) kiadása, mely minden év január első hetében jelenik meg, szabad eszmecserét biztosítva.

Hírlistáink, honlapjaink, Facebook-oldalunk és Youtube-csatornánk fenntartása.

Szerteágazó intézményes és média-kapcsolataink ápolása, melyek révén az egyetemes magyarság közösségi, intézményes és médiarendszerébe tagolódunk.

Részt veszünk a Magyar Diaszpóra Tanácsban, a Kőrösi Csoma Sándor Programban, a Nemzeti Regiszterben, a Magyar Amerikai Koalícióban (HAC), valamint baráti- és társközösségeink rendezvényein.

Részt veszünk a magyar szolidaritást képező különféle karitatív, támogató tevékenységekben.

Testvérközösségi kapcsolataink gondozása a Kisoroszi Tájházzal (Vajdaság) és a Chicagói Magyar Klubbal.

A közép európai kisebbségi magyarság érdekeinek védelmezése.
Mi az ITT-OTT Találkozó?
Már több mint negyven éve értelmiségi előadóprogramok mellett, lehetőséget nyújt családok közös nyaralására. A Reménység tavánál mindnyájan felfrissülünk, és feltöltődünk magyar szellemmel egy újabb esztendőre.
Mi a Találkozó napirendje?
Közös ebédek után tóparti pihenés, úszkálás, csónakázás, és a beszélgetések informális folytatása.

Esti szórakoztató jellegű program: művészi irodalmi előadás, magyar film, élő népzenei előadás, táncház, szalonnasütéses tábortűz programmal.

Esti program utáni, többnyire spontán, összejövetelek, ahol egy-egy „házigazda” jóvoltából szórakozunk, beszélgetünk, népdalozunk.

Mit mondanak rólunk

„…Lélekben meggazdagodva gondolok az elmúlt év augusztusára, amikor a Reménység Tavánál együtt lehettünk s a történelmi itéletidőben a megszállottak hitével latolgattuk a 16 milliós magyar nemzet közös jövőjének lehetőságeit. Életem szerencséjénak tartom, hogy a Magyar Baráti Közösség szivet s elmét gazdagító ITT-OTT találkozóján részt vehettem. A szivünk közösen dobogott s együtt vallottuk és vállaltuk az idő örökös parancsa szerint a természetes egybetartozást… „
Köteles Pál