1989

A változás évei

Kovalszki Péter
Shelby, Michigan

Az 1989-ben kibontakozó rendszerváltozással az amerikai magyarság egyéni  és intézményes-közösségeinek élete is megváltozott,s ez nyilván az MBK életében is fontos átalakulásokat indított-bizonyos felvállalt szerepkörök részlegesen okafogyottá váltak.Tagságunkból- kinek értelmes magyar szóra, érintkezésre,kulturális életben való részvételre volt igénye, ezt már szabadon, s bőségesen kielégíthette odahaza. Egyesek haza is telepedtek. Ugyanakkor ez potenciális gyarapodást , gazdagodást is jelentett-főleg azok számára, így az MBK számára is-kik nem emigráns, hanem diaszpóra-létben gondolkodtak. Új érdekvédelmi feladatkörök kialakítására lett szükség és  nyílt lehetőség .Új kapcsolatok kiépítésére lett mód- így az új magyar kormányzat megfelelő intézményeivel- az USA-beli magyar nagykövetséggel, a Határontúli Magyarok Hivatalának képviselőivel és másokkal, a kisebbségi magyarság -így az erdélyiek-politikai, kulturális képviselőivel. Ekkor jött létre a Hungarian American Coalition(HAC) melynek az MBK is egyik alapító tagja volt(lásd első elnöke, Lauer Edith írását e Korunkban), mely együtt a Hámos László vezette HHRF-fel komoly és kiteljesedő érdekvédelmi szerepet játszott, amerikai magyar, kisebbségvédelmi és magyar emberi jogi vonatkozásokban egyaránt.

Ezidőben Somogyi Balázs(1991-1993 ) majd Bőjtös László(1994-1999) voltak az MBK gondnokai-s ekkor részt vállaltunk az újjászülető MVSz életében( míg annak értelme volt).Beindultak kárpátmedencei támogatásaink is- a Csángó Árvíz akció melyet Kovács Árpád szervezett, a DunaTv kapcsolat alapján a kárpátmedencei Parabola antenna telepítési akció, melyet Somogyi Balázs indított és én szerveztem -az erdélyi Simon-Repolski Péter, és magyarországi Elekes Botond barátunk segítségévél. Elkezdődött a tanulmányi ösztöndíjak létesítése kisebbségi magyar fiatalok számára, melyben többekkel együtt kedves tagtársunk, Bognár Béla járt az élen. Ekkor-1996-ban- tartotta meg ifjúságunk az első Reménység Bált(ezek mind adománygyűjtést szolgáltak kisebbségi magyar intézmények számára), és ugyanez évben tartottuk meg budapesti kis Itt-Ott-unkat , ahol korábbi kárpátmedencei vendégeinkkel volt  találkozásunk.

Az új információs technológia, s az internet megszületésével kapcsolati hálónk , tájékoztatásunk is kibővült. Ennek kezdeményezésében és fejlesztésében  Éltető Lajos,  Cseh Tibor és Kaslik Péter  jártak az élen , majd társult hozzájuk Kovács István és Megyeri József. Igy született meg elektronikus levelezőlistánk, aztán a nyomtatott folyóiratunkat kiegészítendő Elektronikus Itt-Ott (ennek egész anyaga sajnos elveszett ), és születtek meg honlapjaink is, az mbk.org valamint az itt-ott.org.

 

Gyakori kérdések

Mit jelent az, hogy MBK?
MBK a Magyar Baráti Közösség akronímája.
Milyen szervezet az MBK?
Az MBK Oregon államban bejegyzett és az Egyesült Államok kormányától elismert, adómentességet élvező vallási, karitatív és kulturális társaság.
Mik az MBK céljai?
Elősegíteni a magyar hagyományok szellemében történő, nem kizárólagosan egy felekezethez kötődő vallásos életet.

Előmozdítani a magyar származásúak által és magyarok között folytatott jótékonysági tevékenységet.

Kifejteni magyar értékeket megtartó és erősítő kulturális és nevelői tevékenységet.
Mik az MBK tevékenységei?
Éves ITT-OTT Találkozóink, melyekre minden év augusztusában, a Lake Hope (OH) állami parkban kerülnek megrendezésre.

Éves Kalendáriumunk (évkönyvünk) kiadása, mely minden év január első hetében jelenik meg, szabad eszmecserét biztosítva.

Hírlistáink, honlapjaink, Facebook-oldalunk és Youtube-csatornánk fenntartása.

Szerteágazó intézményes és média-kapcsolataink ápolása, melyek révén az egyetemes magyarság közösségi, intézményes és médiarendszerébe tagolódunk.

Részt veszünk a Magyar Diaszpóra Tanácsban, a Kőrösi Csoma Sándor Programban, a Nemzeti Regiszterben, a Magyar Amerikai Koalícióban (HAC), valamint baráti- és társközösségeink rendezvényein.

Részt veszünk a magyar szolidaritást képező különféle karitatív, támogató tevékenységekben.

Testvérközösségi kapcsolataink gondozása a Kisoroszi Tájházzal (Vajdaság) és a Chicagói Magyar Klubbal.

A közép európai kisebbségi magyarság érdekeinek védelmezése.
Mi az ITT-OTT Találkozó?
Már több mint negyven éve értelmiségi előadóprogramok mellett, lehetőséget nyújt családok közös nyaralására. A Reménység tavánál mindnyájan felfrissülünk, és feltöltődünk magyar szellemmel egy újabb esztendőre.
Mi a Találkozó napirendje?
Közös ebédek után tóparti pihenés, úszkálás, csónakázás, és a beszélgetések informális folytatása.

Esti szórakoztató jellegű program: művészi irodalmi előadás, magyar film, élő népzenei előadás, táncház, szalonnasütéses tábortűz programmal.

Esti program utáni, többnyire spontán, összejövetelek, ahol egy-egy „házigazda” jóvoltából szórakozunk, beszélgetünk, népdalozunk.

Mit mondanak rólunk

„…Lélekben meggazdagodva gondolok az elmúlt év augusztusára, amikor a Reménység Tavánál együtt lehettünk s a történelmi itéletidőben a megszállottak hitével latolgattuk a 16 milliós magyar nemzet közös jövőjének lehetőságeit. Életem szerencséjénak tartom, hogy a Magyar Baráti Közösség szivet s elmét gazdagító ITT-OTT találkozóján részt vehettem. A szivünk közösen dobogott s együtt vallottuk és vállaltuk az idő örökös parancsa szerint a természetes egybetartozást… „
Köteles Pál